„Bohu na slávu, blížnemu na pomoc“

Súťaž Medvoďovo 2009

 

Družstvo Čas 1 Čas 2 Poradie
 Medveďovo ženy 2. 41,45                 N        3.
Gašparovo ženy 37,95 30,35        1.
Medveďovo ženy 1. 37,36 31,18        2.
Závada 34,15 27,4        7.
Bystrá 25,78 25,86        5.
Utekáč 35,23 31,33        9.
Drábsko 33,17 43,93      11.
Dobroč 1. 39,17 34,58      12.
Bujakovo 30,59 29,17        8.
Dobroč 2. 27,08 31,8        6.
Valaská 33,06 32,55      10.
Braväcovo 25,67 23,15        2.
Medveďovo Teliatka 47,93 25,37        4.
Gašparovo 23,58 21,64        1.
Medveďovo 1. 24,27 24,55        3.